• Werkwijze - Jolijn Monteiro

Werkwijze

 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Op deze manier heb ik direct alle informatie voorhanden. Zodra je een aanmelding hebt gedaan ontvang je een bevestiging en zal ik contact opnemen om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

Ik vind het belangrijk om een goede kwaliteit van zorg te bieden voor kinderen en ouders. Dit betekent dat ik zorgvuldig om ga met het inplannen van nieuwe aanmeldingen. Er bestaat een mogelijkheid dat er een wachtlijd is. Hiervan word je uiteraard op de hoogte gesteld.

Intake
Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en wordt de hulpvraag verkend. (kosteloos en vrijblijvend)

De intake duurt ongeveer een uur.

Behandeltraject
Ik ga uit van de kwaliteiten van ouders en kinderen. Door samen naar de basis van het probleem te gaan en van daaruit andere keuzes te leren maken zien ouders en kinderen vaak snel resultaat. Mijn streven is om ouders en kinderen bewust te laten worden van hun patronen en ze weer op de goede weg te helpen. Ik geef daarbij de richting aan en thuis gaan ouders en kinderen zelf aan de slag. Mijn specialisme is het vinden van de basis waaruit het patroon of probleem is ontstaan.

Het aantal sessies hangt af van de hulpvraag. Door steeds goed af te stemmen sluit ik zo goed mogelijk aan bij de vraag en de behoeften van ouders en kinderen. Op die manier wordt het aantal sessies zoveel mogelijk beperkt. Over het algemeen duurt een sessie een uur.

In principe vinden alle gesprekken plaats in mijn praktijk, maar het kan zijn dat het ook nodig is om juist in de thuissituatie te gaan kijken en te observeren. Ook als er vragen zijn vanuit school kan het wenselijk zijn dat ik in de schoolsituatie ga observeren en adviseren.

Klachten- en geschillenregeling
Ik vind een goede verstandhouding erg belangrijk. Ik werk vanuit een grote zorgvuldigheid van handelen en sta open voor feedback. Toch kan het zijn dat er gedurende het traject een klacht ontstaat of dat je ergens ontevreden over bent. Graag hoor ik dit persoonlijk, zodat gekeken kan worden naar een oplossing. Indien we er samen echter niet uitkomen, kun je contact opnemen met de beroepsvereniging Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (www.skjeugd.nl).

 
Probeer eens bewust een paar keer rustig adem te halen. Als je dit een aantal keer per dag doet komt je hoofd vanzelf wat meer tot rust.
 
 OPVOEDTIP
 INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF