• Gezinsdynamiek

Gezinsdynamiek

De wisselwerking tussen ouders en kinderen, maar ook tussen broertjes en zusjes onderling is het mooiste wat er is. Binnen het gezin kunnen alle gezinsleden heel veel van elkaar leren en in de veilige thuissituatie krijgt een kind alle ruimte om zich te ontwikkelen en zichzelf te zijn.
 
Soms zit de gezinsdynamiek wat ingewikkelder in elkaar of zit er ruis op de lijntjes die er lopen. Dan is het belangrijk om weer helemaal terug te gaan naar de basis en samen uit te zoeken waar de ruis vandaan komt, zodat de gezinsdynamiek weer lekker kan lopen. Door te kijken naar de verschillende rollen die iedereen in het gezin heeft worden patronen van reageren zichtbaar en kan je er (als ouder) bewust voor kiezen om anders te gaan reageren en dus patronen te doorbreken. Het idee is dat, als de gezinsdynamiek niet optimaal loopt, het de rol van ouders is om anders te leren reageren, dan kan het kind daarin volgen en ook anders gaan reageren.
Daarnaast speelt ook de omgeving, zoals school en sociale contacten, een belangrijke rol en is het van belang om ook die invloeden mee te nemen als we de gezinsdynamiek gaan bekijken.


Tijdens een traject is het niet persé nodig dat ik alle gezinsleden zie. Het kan zijn dat een gesprek met alleen ouders of 1 van de ouders al veel kan opleveren. Soms is er een kind binnen het gezin waar meer zorgen om zijn en dan is het fijn om ook te kijken wat ik voor dat kind individueel kan betekenen. Tijdens het intakegesprek wordt er goed gekeken naar wat er nodig is en wordt er besproken wat het plan van aanpak is.
 
Wat levert een traject op?
  • Ouders hebben zicht op de dynamiek in hun gezin.
  • Ouders zijn zich bewust van hun opvoedpatronen.
  • Ouders en kinderen reageren op een fijnere manier op elkaar.
  • Dat levert meer rust op in het gezin.


 
Probeer eens bewust een paar keer rustig adem te halen. Als je dit een aantal keer per dag doet komt je hoofd vanzelf wat meer tot rust.
 
 OPVOEDTIP
 INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF