• Visie - Jolijn Monteiro

Visie

Ik werk vanuit een holistische visie. Kijkend naar ouders, kinderen en hun gezinsdynamiek. Holistisch kijken betekent voor mij dat ouders en kinderen mogen zijn wie zij zijn. Met hun eigen karakter, kwaliteiten en valkuilen. Ook betekent het dat ik de hulpvraag van alle kanten bekijk, zodat alle aspecten die van invloed zijn worden meegenomen in mijn aanpak.
 
Mijn visie is dat ouders  de sleutelfiguren zijn binnen het gezin, zij kunnen het gezin weer in beweging krijgen door vanuit hun eigen-wijsheid die rol op te pakken en in te vullen.
Ik zorg ervoor dat alle personen binnen een gezin gezien worden en zichzelf kunnen zijn, zodat iedereen vanuit zijn eigen basis kan (op)groeien tot een persoon met (zelf) vertrouwen.
Dat doe ik door de gezinsdynamiek in kaart te brengen en te kijken naar alle facetten binnen het gezin. Op die manier wordt duidelijk waar(op) het gezin vastloopt. Door het stellen van gerichte vragen en het inzetten van de juiste methodieken kom ik snel tot de kern van het probleem en kan er weer beweging komen.

Probeer eens bewust een paar keer rustig adem te halen. Als je dit een aantal keer per dag doet komt je hoofd vanzelf wat meer tot rust.
 
 OPVOEDTIP
 INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF